Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego

13 marca 2012

W podwarszawskim Konstancinie-Jeziorna odbył się Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego, wśród których jest również Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wzięcia udziału w warsztatach z zakresu komunikacji i motywacji.

Zjazd odbywał się od 8 do 11 marca i został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w Działaniu” we współpracy z organizacjami wysyłającymi, goszczącymi i koordynującymi Wolontariat Europejski. W spotkaniu wzięło udział 39 osób, reprezentujących organizacje z całej Polski. Z ramienia Diakonii w Zjeździe uczestniczyła Ewa Wunsz, koordynatorka wolontariatu międzynarodowego.

Spotkania te od lat są płaszczyzną wymiany doświadczeń między organizacjami goszczącymi, wysyłającymi i koordynującymi projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego (Akcja 2 Programu „Młodzież w Działaniu”). Pozwalają również przyjrzeć się nowościom oraz zmianom, jakie zachodzą w Programie.

Uczestnicy Zjazdu mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, biorąc udział w organizowanych warsztatach: „Komunikacja w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego” oraz „Motywacja – co zrobić, by zbudować i utrzymać chęć do działania u osób skupionych przy realizacji projektu”.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego już od 12 lat organizuje wolontariat międzynarodowy, wysyłając oraz goszcząc wolontariuszy. W tym czasie skoordynowała 145 projektów wolontariatu, w tym 83 wysyłające i 62 goszczące.

_____________________

Zobacz też: Wolontariat europejski w Diakonii