Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Przekaż nam swój 1%. KRS: 0000260697
Czytaj więcej

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zmarł bp Jan Szarek

8 października 2020

Zmarł bp Jan Szarek

Bp Jan Szarek wygłasza referat podczas obchodów 20-lecia Diakonii Polskiej (fot. Michał Karski)

 

W wieku 84 lat zmarł bp Jan Szarek, emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, inicjator reaktywowania pracy diakonijnej w Kościele i były prezes Diakonii Polskiej. Duchowny chorował na COVID-19.

Bp Jan Szarek urodził się w 1936 r. w Bielsku. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukończył w 1960 r. W tym samym roku został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pracował w parafiach luterańskich w Nawiadach, Giżycku i Bielsku. W 1980 r. został seniorem diecezji cieszyńskiej. W 1991 r. Synod wybrał go na biskupa Kościoła. Funkcję tę pełnił przez pełną kadencję do 2001 r. Uczestniczył też w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów. W latach 1993–2001 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zaangażowanie diakonijne

Bp Jan Szarek w 1992 r. zaapelował do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe zadania Kościoła w dziedzinie diakonii. Postulował powołanie koordynatora ds. diakonii. Rok później na to stanowisko została powołana Wanda Falk. W 1999 r. Diakonia Polska uzyskała osobowość prawną, a bp Jan Szarek został jej pierwszym prezesem (pełnił tę funkcję w latach 2000–2005).

List kondolencyjny do Diakonii Polskiej skierował ówczesny prezydent Dzieła Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech ks. Jürgen Gohde. W latach 90. bp Szarek zwrócił się do niego z prośbą o wskazówki w procesie powoływania struktur Diakonii Polskiej. „Bp Jan Szarek od samego początku zachęcał do diakonii, wzmacniał diakonię i szukał dla niej nowych dróg. Kiedy takowe znajdował – inicjował współpracę i budował mosty. Rozwinął dialog oparty na wzajemnym zaufaniu, a kontekst pracy uczynił sprzyjającym nawiązywaniu relacji, realizacji projektów czy organizowaniu dokształcania i szkoleń” – napisał ks. Gohde.

Wystąpienia na jubileuszach

Podczas jubileuszy działalności instytucjonalnej Diakonii Polskiej bp Jan Szarek wygłaszał okolicznościowe referaty. Na uroczystości 10-lecia Diakonii w 2009 r. mówił o biblijnych podstawach wolontariatu. – Wolontariat biblijny to dobrowolna, bezpłatna, świadoma służba wszystkich chrześcijan na rzecz bliźnich (obejmująca wszystkich ludzi), pełniona w imieniu Jezusa. Wolontariusz to człowiek, który nie z nakazu, ale z potrzeby serca wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi w jego trudnej sytuacji życiowej. Życie Kościoła opiera się na powszechnym wolontariacie – przekonywał w swym wystąpieniu.

Podczas zeszłorocznych obchodów 20-lecia Diakonii Polskiej bp Jan Szarek wygłosił referat na temat „Reaktywowanie pracy diakonijnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Znaczenie i rozwój służby na rzecz bliźniego”. – Diakonia swoje duchowe założenia ma zakorzenione w działaniu Boga i naśladowaniu Chrystusa. Diakonia zawsze powinna też inspirować skostniałe struktury Kościoła po to, aby je przemieniać na żywe instrumenty służby – podkreślał były prezes Diakonii Polskiej.

Bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie. Chorował na COVID-19. Pozostawił córkę Ewę i syna Piotra z rodzinami.

 

Teksty referatów bp. Jana Szarka:

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca