Wybierz język

Wizyta studyjna w Berlinie

25 kwietnia 2018

Uczestnicy wizyty studyjnej (fot. Romuald Długosz)

 

Członkowie Rady Diakonii Polskiej odbyli podróż studyjną do Berlina, gdzie zapoznali się z niektórymi aspektami działalności Diakonii Niemieckiej. Odwiedzili też berlińskie ośrodki diakonijne.

Wizyta miała miejsce od 17 do 18 kwietnia. Wzięli w niej udział członkowie Rady Diakonii Polskiej: Romuald Długosz, ks. Adam Malina, Bożena Polak, bp Jerzy Samiec, Anna Wantulok, Leopold Weinbrenner, ks. Piotr Wowry i Wanda Wróblewska, a także prezes i dyrektor Diakonii Polskiej – bp Ryszard Bogusz i Wanda Falk.

Uczestnicy wizyty odwiedzili siedzibę Diakonii Niemieckiej, gdzie spotkali się z członkami jej zarządu, na czele z prezydentem ks. Ulrichem Lilie. Zapoznali się też z działalnością Misji Dworcowej, prowadzącej różne formy pracy z bezdomnymi. Zwiedzili ośrodek Fundacji „Lazarus-Diakonie Berlin”. Wzięli tam udział w warsztatach tematycznych: „Terapia i zamieszkanie dla młodzieży”, „Szkoły zawodów socjalnych”, „Przedszkole”, „Hospicjum” i „Pomoc seniorom”.

Ponadto podczas wizyty w Berlinie przedstawiciele Diakonii Polskiej zwiedzili Bundestag, spotkali się z członkinią Bundestagu Heike Baehrens, a także odwiedzili Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego.

Rada Diakonii Polskiej po raz pierwszy spotkała się na terenie Niemiec z zarządem Diakonii Niemieckiej. Nasza wizyta studyjna była dobrą wymianą doświadczeń, pozwoliła bliżej zapoznać się z działalnością diakonijną w Niemczech. Będziemy kontynuować współpracę z Diakonią Niemiecką w różnych obszarach polityki socjalnej. Współpracujemy też w ramach Eurodiaconii – podsumowuje wizytę dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Diakonia Niemiecka jest organizacją parasolową, zajmującą się pracą charytatywną w imieniu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. W ramach jej działalności udzielana jest pomoc ok. 10 milionom osób, na rzecz których pracuje ponad 500 tys. zatrudnionych pracowników i ok. 700 tys. wolontariuszy. Diakonia Polska od lat współpracuje z Diakonią Niemiecką, m.in. w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnych projektów.

 

Zobacz też:

 

Fotorelacja z wizyty (fot. Romuald Długosz)

Zdjęcia