Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2019

28 września 2019

Nagrody Diakonii Polskiej 2019

Laureaci Nagrody Diakonii 2019 wraz z przedstawicielami Diakonii. Od prawej: Pétur Thorsteinsson z Akcji „Hoffnung für Osteuropa”, Janina Czudek oraz dyrektor i prezes Diakonii Polskiej Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz (fot. Michał Karski)

 

Janina Czudek została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Nagrodę Specjalną otrzymało Diakonisches Werk Württemberg – Aktion „Hoffnung für Osteuropa”.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Nagroda Główna

W tym roku Diakonia Polska przyznała Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Janinie Czudek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Laureatka przez wiele lat była zaangażowana w działalność na rzecz pomocy potrzebującym. W parafii aktywnie działała w ramach służby odwiedzinowej oraz angażowała się w dystrybucję pomocy humanitarnej, przekazywanej przez prywatnych darczyńców i instytucje charytatywne z Niemiec. Wraz z mężem, ks. Franciszkiem Czudkiem, dążyła do stworzenia placówki diakonijnej, która zapewniłaby pomoc osobom potrzebującym całodobowego wsparcia. Dzięki ich inicjatywie powstał Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach. „Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku ośrodek zdążył na stałe wpisać się w mazurski krajobraz i do dnia dzisiejszego pozostaje świadectwem diakonijnej troski o bliźniego w potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki. Janina Czudek została pierwszym dyrektorem tej placówki.

Wspierała też osoby z niepełnosprawnością, chore czy zmagające się z uzależnieniami. Z tą myślą z inicjatywy państwa Czudków powstały kolejne placówki diakonijne w Mikołajkach i pobliskiej Ukcie. „Działalność Pani Janiny Czudek przyczyniła się do rozwoju pomocy społecznej na całym obszarze Mazur. Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość na potrzeby bliźnich i nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi” – czytamy w laudacji.

Nagroda Specjalna

Nagrodę Specjalną Diakonii Polskiej otrzymało w tym roku Diakonisches Werk Württemberg – Aktion „Hoffnung für Osteuropa” z siedzibą w Stuttgarcie. W ramach Akcji „Hoffnung für Osteuropa” („Nadzieja dla Europy Wschodniej”) wpierane są projekty lokalnych Kościołów i organizacji partnerskich, szczególnie w Europie Środkowo- i Południowowschodniej.

Dzięki współpracy z Diakonią Wirtemberską i akcją „Hoffnung für Osteuropa” Diakonia Polska mogła zrealizować szereg projektów pomocowych: FairCare (wsparcie dla polskich opiekunek osób starszych w Niemczech i propagowanie uczciwych warunków pracy), pomoc eurosierotom (dzieciom pozostającym w kraju pod nieobecność rodziców pracujących za granicą), organizacja obozów letnich dla ukraińskich dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym, wymiana windy w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach. Przyznając Nagrodę Specjalną Diakonia Polska wyraża wdzięczność Diakonii Wirtemberskiej – Akcji „Hoffnung für Osteuropa” za współpracę i wsparcie projektów pomocowych.

Nagrody zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 28 września w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się również koncert Beaty Bednarz.

______________

Działalność diakonijna w Mikołajkach

Przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach działają cztery ośrodki diakonijne: Ewangelicki Dom Opieki „Arka” i Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach oraz Ewangelicki Dom Opieki „Betezda” i Środowiskowy Dom Samopomocy w pobliskiej Ukcie. Placówki te zapewniają pomoc seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnościami, a także zmagającym się z uzależnieniami. Oferują opiekę pielęgnacyjno-medyczną, zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne i kulturalno-oświatowe. Łącznie zapewniają dziś pomoc 245 osobom i zatrudniają ponad 100 pracowników. Ponadto przy parafii działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Diakonisches Werk Württemberg

Diakonia Wirtemberska z siedzibą w Stuttgarcie prowadzi pracę socjalną Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Wirtembergii i Kościołów wolnych. Jest organizacją parasolową skupiającą 1,4 tys. instytucji, w których pracuje 50 tys. zatrudnionych osób i 35 tys. wolontariuszy. Niosą pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, bezrobotnym, bezdomnym, nadmiernie zadłużonym i ubogim, uzależnionym, migrantom i uchodźcom, a także dziewczynkom i kobietom w potrzebie. Codziennie Diakonia Wirtemberska dociera do ponad 200 tys. osób. W jej ramach działają również Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe i Akcja „Hoffnung für Osteuropa”.

 

Zobacz też: Nagroda Diakonii „Miłosierny Samarytanin”

 

Fotorelacja z Gali Ubi Caritas 2019 (fot. Mariusz Cieszewski, Michał Karski)

 

Zdjęcia