Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Seminarium o nowym projekcie pomocy humanitarnej

14 lipca 2023

Seminarium dotyczące nowego projektu wsparcia osób poszkodowanych przez konflikt zbrojny w Ukrainie (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbyło się seminarium dotyczące nowego projektu pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Projekt ten w najbliższych miesiącach będzie prowadzić Diakonie Katastrophenhilfe z Diakonią Polską i innymi partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt „Zintegrowana pomoc humanitarna na rzecz dotkniętych konfliktem Ukraińców i obywateli innych państw w Ukrainie, Polsce, Rumunii i Mołdawii” Diakonie Katastrophenhilfe będzie prowadzić ze swoimi partnerami w tych czterech państwach. Jest on finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

Diakonia Polska jest jedną z organizacji, które będą prowadzić ten projekt. W jego ramach planuje wsparcie materialne uchodźców z Ukrainy w Polsce, a także działania na rzecz włączenia ich w życie społeczne, w tym na rynek pracy.

Od 10 do 11 lipca w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Diakonie Katastrophenhilfe, Diakonii Polskiej, a także innych organizacji, które będą realizować projekt w Mołdawii, Polsce, Rumunii i Ukrainie. Seminarium dotyczyło formalnych wymagań dotyczących prowadzenia i rozliczania działań projektowych. Mówiono również o tym, jak chronić beneficjentów pomocy, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa, godności i realnego dostępu do oferowanego wsparcia. Była też okazja do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń i informacji na temat sytuacji w poszczególnych krajach.

 

Zobacz też: jak Diakonia Polska wspiera Ukrainę