Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom:

  • to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
  • pierwsza wspólna akcja odbyła się w 2000 r.
  • rozpoczyna się zawsze w 1. niedzielę adwentu i trwa do świąt Bożego Narodzenia
  • nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych
  • podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2023

Edycja akcji 2023 rozpoczyna się 3 grudnia. Jej hasło brzmi „Świeca, która tworzy polską wigilię”.

Czytaj więcej

 

 

Poprzednie edycje

 

2022 – hasło: „Świeca, która tworzy polską wigilię”

2021 – hasło: „Świeca, która tworzy polską wigilię”

2020 – hasło: „Świeca, która tworzy polską wigilię”

2019 – hasło: „Świeca, która tworzy polską wigilię”

2018 – hasło: „Świeca, która tworzy polską wigilię”

2017 – hasło: „Miłosierdzie jest jedno”

2016 – hasło: „Płomień miłosierdzia”

2015 – hasło: „Głodni miłosierdzia”

2014 – hasło: „Dziecko sercem rodziny”

2013 – hasło: „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!”

2012 – hasło: „Podziel serce – pomnóż miłość”

2011 – hasło: „Podarujmy dzieciom czas”

2009 – hasło: „Bądźmy świadkami miłości!”

2001

2000