Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2001

Ogółem w Kościele zebrano: 58.126,89 zł

Dla diecezji pozostało: 29.299,00 zł

Dla Diakonii Kościoła: 28.827,89 zł.

Dodatkowo
Biuro Diakonii Kościoła z projektów diakonijnych wypracowało sumę
20.442,11 zł, którą przekazano na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Kwota całkowita, tj. 49.270,00 zł, została przekazana na pomoc dzieciom w parafiach.

Jak wynika ze złożonych do biura Diakonii Kościoła podań:

na przeprowadzenie operacji dla Julii, Kasi i Adasia przeznaczono – 7.500,00 zł;

na pomoc dzieciom niepełnosprawnym – 4. 200,00 zł;

na zakup leków – 2.000,00 zł;

na dopłaty do kolonii – 4.170,00 zł;

na dofinansowanie paczek świątecznych i obiadów – 1.400,00 zł.

Ponadto
dla każdej diecezji przekazano sumę w wysokości 5.000,00 zł. Ze
złożonych wniosków wynika, że fundusze wykorzystano na zakup odzieży,
obuwia, podręczników szkolnych, dopłaty do kolonii, dofinansowania do
świetlicy środowiskowej itp.

Do dnia oddania kwartalnika do druku z ramienia Diakonii Kościoła rozdysponowano sumę 49.270,00 zł.

WF

——————————————————————————–

Podsumowanie VIII edycji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2001″

Caritas
Kościoła Rzymskokatolickiego wraz z Eleos Kościoła Prawosławnego i
Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zebrały ok. 14.000.000 zł w
Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom w 2001 roku, rozprowadzając ok.
4.500.000 wigilijnych świec. W 2000 roku, kiedy Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom po raz pierwszy miało wymiar ekumeniczny, rozprowadzono ponad
4.300.000 wigilijnych świec pozyskując ponad 13.000.000 zł.

(na podst. informacji prasowej Caritas Polska, 6 lutego 2002)