Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podsumowanie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2000

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w roku 2000 miało po raz pierwszy
charakter ekumeniczny. Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego,
Diakonia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i Ośrodek Miłosierdzia
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego postanowiły wspólnie
przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci potrzebujących.Akcja
była szeroko promowana w mediach, zaś jej patronem medialnym był
Program l TVP S.A. Czterokrotnie wyemitowano program poświęcony akcji,
co wtorek nadawano 5-minutowe informacje o przebiegu oraz program dla
dzieci „Ziarno”. Odbyła się także konferencja prasowa. O akcji można
było dowiedzieć się z biłłboardów oraz plakatów, które przesłano do
parafii.

Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom zainteresowane
było radio, wielokrotnie emitowano wypowiedzi i wywiady na ten temat.
Również prasa publikowała informacje o akcji i jej przebiegu.

Było
to przedsięwzięcie nie tylko charytatywne na rzecz dzieci
potrzebujących, ale również ekumeniczne i edukacyjne, skierowane do
społeczeństwa polskiego. Także partnerzy zagraniczni Diakonii ocenili
je bardzo pozytywnie i wsparli je symbolicznym gestem: zapalając świece
na wigilijnych stołach w swoich krajach.

Również ewangelicy w
Polsce wielokrotnie wyrażali uznanie dla akcji. Promocję świecy w
parafiach zorganizowano w różny sposób. W Legnicy w parafii
ewangelicko-augsburskiej odbył się koncert z tej okazji, z kolei
wolontariusze z parafii Świętej Trójcy rozprowadzali świece na ulicach
Warszawy.

Ogólnie w Kościele zebrano na rzecz dzieci 37 153,49
zł. Rada Diakonii na posiedzeniu w dniu 15 marca br. postanowiła
przeznaczyć środki uzyskane podczas akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom – 2000″ na następujące cele: pomoc rodzinom wielodzietnym,
wsparcie rodzinnych domów dziecka, finansowanie zimowisk i kolonii dla
dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, pomoc dzieciom
niepełnosprawnym.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy tę akcję wsparli i na stołach w swoich domach zapalili tę
szczególną świecę bożonarodzeniową. Jest ona bowiem wyrazem wrażliwości
człowieka na potrzeby tych najmniejszych – dzieci.

Wanda Falk