Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Contact

Address

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
(Diaconia of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland)
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Poland

tel: +48 22 88 70 216 | +48 22 88 70 206 | +48 22 88 70 207
fax: +48 22 88 70 223
e-mail: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl

Bank account

Bank PEKAO SA I O/Warszawa
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 (PLN)
SWIFT Code: PKOPPLPW
PL 56 1240 1037 1978 0000 0693 1401 (Euro)
PL 91 1240 1037 1787 0000 0693 1397 (USD)

National Court Register No 0000260697