Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
54-239 Wrocław, ul. ks. Marcina Lutra 2–8 (dawniej: ul. Wejherowska 28)
tel. 71 798 26 00; fax. 71 798 26 01
e-mail: sekretariat@diakonia.pl
https://diakonia.pl

Centrum powołane zostało 4 maja 1999 r. przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu kształcenia, rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością. Obecnie Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji (ECDiE) działa w obszarach edukacji, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zdrowia.

Obszar edukacji

W Centrum kształcą się osoby z niepełnosprawnością ruchową, chorobami przewlekłymi oraz zdrowe. Uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologicznej, logopedycznej, zajęć rehabilitacyjnych, pomocy w nauce. Są przygotowywani do samodzielnego i aktywnego życia. W ramach Centrum działają następujące publiczne szkoły:

1. specjalne:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
 • Technikum Ekonomiczne Specjalne,
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna kształcąca w zawodach: krawiec, introligator, operator procesów introligatorskich i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny;

2. integracyjne:

 • Liceum Ogólnokształcące Integracyjne;

3. ogólnodostępne, niepubliczne:

 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki”,
 • Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa.
Obszar pomocy społecznej
 • Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”,
 • Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”,
 • Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”,
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
Obszar rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”
Obszar zdrowia
 • Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej

 

fot. FECDiE

 

Zobacz też: