Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Stacja Diakonijna w Karpaczu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7
tel. 75 752 82 99, 607 100 973, 607 755 112
http://wang.com.pl/diakonia-wang

Pomoc medyczna:

 • pomiar poziomu cukru we krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • wykonywanie EKG
 • zakładanie opatrunków
 • cewnikowanie
 • stawianie baniek lekarskich
 • rehabilitację przyłóżkową
 • przygotowywanie i podawanie lekarstw zlecanych przez lekarza

Pomoc praktyczna:

 • toaletę poranną i wieczorną, również w łóżku chorego
 • przygotowywanie i podawanie posiłków
 • transport chorego do przychodni
 • zakupy dla podopiecznych
 • organizację działań na rzecz podopiecznych w zakresie spraw socjalnych
 • pomoc w realizowaniu spraw urzędowych
 • grupy integracyjne dla niepełnosprawnych

NZOZ Diakonia Wang prowadzi wspólnie z Polską Radą Resuscytacji kursy instruktorskie:

 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna zewnętrzna defibrylacja u osób dorosłych
 • natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia
 • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Klub Integracyjny przy Diakonii Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7
tel. 75 752 82 99
http://wang.com.pl/diakonia-wang/klub-integracyjny

Celem działania Klubu Integracyjnego jest stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych. Organizowane są wspólne wyjazdy na spektakle teatralne, do kina, na koncerty, bliższe i dalsze wycieczki. Podczas spotkań uczestników Klubu Integracyjnego są organizowane pogadanki na różne tematy: dotyczące rodziny, spraw mieszkaniowych, socjalnych.

Spotkania w klubie służą wzajemnej integracji, poznaniu się a także wymianie informacji na temat możliwości zdobycia środków na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, na temat  zdrowia, leków.