Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Środowiskowe domy samopomocy

BIAŁA PISKA

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej
ul. Słowackiego 12
12-230 Biała Piska
Tel. 87 307 07 97
tel. kom. kierowniczki: 535 830 640
e-mail: bialapiska.psds@gmail.com
www.psds-bialapiska.pl

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 50 osób niepełnosprawnych oraz starszych, w tym osób z chorobą Alzheimera. Ośrodek podzielony jest na dwie części:

 • W budynku przy ul. Słowackiego 12 opiekę znajdują osoby psychicznie chore (typ A) oraz upośledzone (typ B). Znajdują się w nim następujące pracownie: muzyczno-ruchowa, plastyczno-manualna, gospodarstwa domowego, relaksacji oraz ogólna świetlica.
 • W budynku przy pl. Mickiewicza 24 opiekę znajdują osoby z demencją starczą, chorobą Alzheimera (typ C). Znajdują się w nim następujące pracownie: kulinarna, rehabilitacji, rękodzieła artystycznego oraz wyciszenia.

Dom prowadzony jest przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

fot. ŚDS Biała Piska

 

MIKOŁAJKI

Środowiskowy Dom Samopomocy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
11-730 Mikołajki, pl. Kościelny 5A
tel./fax 87 421 50 49
e-mail: sdsmikolajki@op.pl
www.sdsmikolajki.ucoz.com

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla 60 osób z chorobami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Placówka prowadzi terapię zajęciową w następujących pracowniach:

 • pracownia komputerowa
 • pracownia wsparcia psychicznego
 • pracownia kulinarna
 • pracownia plastyczna
 • pracownia muzyczna
 • pracownia krawiecka
 • pracownia ćwiczeń i rekreacji
 • pracownia doświadczania świata
 • pracownia stolarska i obróbki drewna

Zobacz też: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach

 

fot. ŚDS Mikołajki

 

PISZ

Środowiskowy Dom Samopomocy
Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel w Piszu
12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A
tel./fax. 87 423 22 80
e-mail: sds-pisz@gmail.com
www.sdspisz.wordpress.com

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Zapewnia: świadczenia rehabilitacyjne i terapeutyczne, zajęcia rekreacyjno-kulturalne, poradnictwo psychologiczne, niezbędną opiekę, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W placówce prowadzone są pracownie rękodzieła artystycznego, muzyczno-teatralna, kulinarna, usprawniania fizycznego, komputerowa oraz sala integracji społecznej.

Dom prowadzony jest przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel.

fot. ŚDS Pisz

 

UKTA

Środowiskowy Dom Samopomocy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
12-220 Ruciane Nida, Ukta 31
tel. 87 425 71 97
fax 87 425 71 36
e-mail: sds-ukta@wp.pl
www.ukta-sds.pl

Dom przeznaczony został dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przy wsparciu kadry terapeutycznej podopieczni uczą się, w jaki sposób usamodzielniać się na miarę swoich możliwości. Treningi interpersonalne, codzienna praca w 8 pracowniach terapeutycznych (m.in. plastyczna, kulinarna, komputerowa, krawiecka, muzyczna) pomagają podopiecznym w radzeniu sobie w zmaganiach z problemami życia codziennego.

Więcej na stronie internetowej parafii ewangelickiej w Mikołajkach: www.mikolajki.luteranie.pl.

 

fot. ŚDS Ukta