Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Co wolontariusz ma zapewnione

Organizacja Wysyłająca – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) – w ramach prowadzonych projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności zapewnia wolontariuszowi:

 • pomoc merytoryczną i wsparcie w procesie poszukiwania projektu
 • pomoc we właściwym przygotowaniu się do odbycia wolontariatu europejskiego
 • kontakt i wsparcie w trakcie trwania projektu
 • pomoc w zakończeniu i podsumowaniu przebiegu wolontariatu

Co wolontariusz ma zapewnione – co to oznacza w praktyce?

1. Szkolenia

 • szkolenie przygotowawcze (przed wyjazdem za granicę)
 • szkolenie wprowadzające (wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego)
 • spotkanie pośrednie (ewaluacyjne) w trakcie trwania projektu
 • kursy i szkolenia kształceniowe przed lub w trakcie projektu (kurs językowy, kursy praktyczne – jeśli są potrzebne do wykonywania zadań na projekcie, …)

2. Pokrycie kosztów pobytu

 • podróż
 • ubezpieczenie na czas trwania projektu
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • kieszonkowe

3. Inne

 • pomoc merytoryczną i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora)
 • certyfikat Youth Pass, potwierdzający uczestnictwo w projekcie oraz zdobyte w jego trakcie wiedzę i umiejętności

wolontariusz