Wybierz język

Wyprawa PoMoc – poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie

„Wyprawa PoMoc” to poradnik napisany przez Monikę Laskowską, Wandę Paszkiewicz i Annę Piechcińską. Jest skierowany do osób, krzywdzonych przez kogoś od nich silniejszego, kto narusza ich prawa, godność osobistą i zadaje im ból.

Poradnik nie daje gotowych odpowiedzi, pomaga jednak pokazać różne możliwości reakcji i sposoby udzielenia pomocy osobie doznającej przemocy.

Poradnik można nabyć nieodpłatnie w Biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku