Wybierz język

Co wolontariusz ma zapewnione w programie EVS

Szkolenia

 • szkolenie przygotowawcze (przed wyjazdem za granicę)
 • szkolenie wprowadzające (wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego)
 • spotkanie pośrednie (ewaluacyjne) w trakcie trwania projektu
 • kursy i szkolenia kształceniowe przed lub w trakcie projektu (kurs językowy, kursy praktyczne – jeśli są potrzebne do wykonywania zadań na projekcie, …)

Pokrycie wszystkich kosztów pobytu

 • ubezpieczenie na czas trwania projektu
 • koszty podróży
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • kieszonkowe

Inne

 • pomoc merytoryczną i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora)
 • możliwości kontynuacji działań o charakterze międzynarodowym (Kapitał Przyszłości, wymiany międzynarodowe, …)
 • certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym Erasmus+ – Wolontariat Europejski EVS

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku