Wybierz język

Wpieraj nasze projekty

Nr konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Formy wolontariatu

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Pomoc ta może dotyczyć szeregu zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie, czy też wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej. Ich praca, podobnie jak praca pozostałych pracowników organizacji, podlega ocenie osób zarządzających.

Właściwie to, co można robić w organizacji, zależy od tego, co organizacja robi, w jakiej dziedzinie działa i od tego, jakie są mocne strony wolontariusza i które swoje cechy i umiejętności pragnąłby rozwinąć.

Co więc może robić wolontariusz?

Wolontariusz może realizować swoje zadania w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Wolontariat międzynarodowy oferuje szeroki wachlarz możliwości zaangażowania się, głównie są to jednak prace socjalne na rzecz osób z różnych grup wiekowych.

Uczy się – działając:

Projekty wolontariatu międzynarodowego należą do projektów edukacyjnych (edukacja nieformalna) i służą z jednej strony wsparciu organizacji goszczących, z drugiej i przede wszystkim – rozwojowi wolontariusza w sferze osobowościowej, wiedzy profesjonalnej z zakresu działań organizacji goszczącej oraz wiedzy o kulturze kraju goszczącego. Struktura projektów i przyjęte metody pracy z wolontariuszami dostosowane są do realizacji tych celów.

– w  środowisku osób z niepełnosprawnością

Główną grupa odbiorców pracy wolontariuszy są osoby z niepełnosprawnością. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności. Można z nimi wyjść na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiać. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji czy terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.

Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym, wspólnie spędzając czas, czytając prasę czy książkę. Chodzi również o prostą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentacji pocztowej.

– wśród osób starczych

Dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak w przypadku pracy z osobami z niepełnosprawnością, pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie, rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji społęcznej, a po prostu nie mają z kim.

– wśród dzieci i młodzieży

No i oczywiście wolontariusz może pomagać dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować im różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów.

– towarzysząc pracom biurowym

Realizacja każdego z projektu to także związana z nią dokumentacja biurowa – przepisywanie tekstów na komputer, wysyłanie korespondencji, segregowanie dokumentów, tłumaczenie tekstów z języków obcych czy aktualizowanie strony internetowej organizacji.  Wolontariusze mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji, jeśli częścią pracy ich organizacji goszczącej jest np. organizacja uroczystości, festynów, konferencji, kampani społecznych.

Od wolontariusza oczekuje się:

  • sumiennego wykonywania obowiązków
  • lojalności
  • otwartości w kontaktach (zadawaniu pytań i rozwiązywaniu problemów)
  • współpracy w zespole