Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat europejski

Zapraszamy do udziału w wolontariacie międzynarodowym

 

Ucz się działając!

Projekty Międzynarodowego Wolontariatu Diakonijnego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”

Wolontariat Europejski

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP od 1998 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego (od 2000 r. także w ramach unijnego programu EVS – Wolontariat Europejski i programu Erasmus+, który w 2018 r. zastąpiony został przez nową inicjatywę – Europejski Korpus Solidarności).

Wolontariusze zagraniczni Diakonii Polskiej 2023/24. Od lewej: Friedrich, Szymon, Jan, Celina i Anna z Niemiec, Nana z Gruzji i Sena z Turcji oraz koordynatorka wolontariatu w Diakonii Polskiej Ewa Wunsz (fot. Michał Karski)

Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Każdy ma prawo być wolontariuszem, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczne.

Wolontariusz to człowiek, który bezinteresownie pomaga innym. Dzięki temu czuje, że żyje pełniej i piękniej. Staje się bardziej odpowiedzialny, wrażliwy i zdobywa doświadczenie, którego nie da mu żadna szkoła.

Cieszymy się, że wolontariat jest coraz wyżej cenioną formą aktywności prospołecznej – wolontariuszy docenia się nie tylko w lokalnej skali organizacji czy społeczności, dla której pracują, ale także w skali międzynarodowej, obchodząc corocznie Dzień Wolontariusza przypadający na 5 grudnia – to dzień ustanowiony przez UNESCO w 1981 r.

Jeśli:

 • chcesz pracować i uczyć się w innym kraju i innej kulturze
 • masz 18–30 lat
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności
 • chcesz zyskać lepszy wgląd w problemy społeczne
 • chcesz uczyć się o sobie…

…Międzynarodowy Wolontariat Diakonijny jest dla Ciebie!

Dokąd możesz pojechać na wolontariat

Koncentrujemy się na realizacji projektów w krajach Unii Europejskiej, ale możliwy jest także udział w projektach realizowanych poza UE, zgodnie z możliwościami, jakie daje program Europejski Korpus Solidarności.

Zobacz:

Co zyskujesz

Wolontariat Międzynarodowy to:

 • Lepsze poznanie siebie i innych
 • Wyzwanie
 • Nowe kontakty i przyjaźnie
 • Pomoc ludziom w potrzebie

Co możesz robić w ramach projektu wolontariatu

 • Wspierać osoby starsze i tych, którzy wsparcia potrzebują
 • Pracować z dziećmi i młodzieżą
 • Pomagać niepełnosprawnym
 • Być częścią projektów o tematyce ekologicznej, kulturalnej, socjalnej itp.
 • Tworzyć i realizować własne projekty

Jak się zgłosić na wolontariat

Jeśli chcesz się zgłosić na projekt wolontariacki, przygotuj aplikację oraz list motywacyjny i prześlij je do Diakonii Polskiej. Szczegółowe informacje tutaj.

Kontakt

Ewa Wunsz
Koordynatorka ds. wolontariatu
Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
e-mail: wolontariat@diakonia.org.pl
www.diakonia.org.pl

Od 2000 r. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest organizacją wysyłającą i koordynującą projekty Wolontariatu Europejskiego. Od 1998 r. jest także organizacją partnerską międzynarodowej sieci współpracy organizacji koordynujących wolontariat międzynarodowy EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network). Więcej informacji o tej sieci znajdziesz na stronie: www.edyn.org

wolontariat europejski

 

 

 

Więcej informacji

Aktualności związane z wolontariatem

 

Poniżej zdjęcia grup wolontariuszy zagranicznych koordynowanych przez Diakonię Polską (fot. Diakonia, vg, Agnieszka Jelinek, Michał Karski)

Zdjęcia