Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

nr 1–2/(19–20) 2005

„Diakonia. Kwartalnik poświęcony ewangelicznej służbie bliźniemu”, nr 1–2/(19–20) 2005 pobierz plik