Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rozliczenie finansowe akcji Powódź 2001

 

 1. Ofiary zebrane w Kościele EA w RP (diecezje i parafie) – 174.235,27 zł
 2. Ofiary indywidualne (krajowe i zagraniczne) – 11.666,40 zł
 3. Ofiary z instytucji zagranicznych – 306.920,14 zł

OGÓŁEM zebrano: 492.821,81 zł

Środki zebrane w ramach projektu „Powódź 2001″ wydano następująco:

 • pomoc na rzecz rodzin, dzieci i parafii ewangelickich poszkodowanych podczas powodzi – 113.740,00 zł
 • pomoc na rzecz szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola na terenach
  powodziowych (Chlewice, Koprzywnica, Staszów, Sokolniki, Solec Zdrój,
  Łagów, Klimontów i Zagnańsk) – 228.500,00 zł
 • pomoc indywidualna dla rodzin poszkodowanych w powodzi – 37.691,25 zł
 • dofinansowanie dla biura Diakonii w Kielcach – 7.891,02 zł
 • obsługa projektu przez Biuro Diakonii w Warszawie (5% zebranych środków) – 24.641,09 zł

OGÓŁEM rozdysponowano: 412.463,36 zł

Pozostałą
kwotę, tj. 80.358,45 zł przeznaczono, zgodnie z uchwałą Rady Diakonii,
na remont Rodzinnego Domu Dziecka w Dzięgielowie, który stanowi
własność Diakonii Kościoła.

(na podstawie rozliczenia finansowego Biura Diakonii Kościoła z dn. 21 lipca 2002 r.)

——————————————————————————–

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP składa serdeczne podziękowania
wszystkim ofiarodawcom: parafiom, diecezjom, mm osobom indywidualnym,
które wsparty akcję niesienia pomocy powodzianom w 2001 r.

Bez tej pomocy, daru serca, nasza akcja nie byłaby możliwa.