Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Bożonarodzeniowe słowo Prezesa Diakonii Kościoła

Drodzy w Panu!

Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia.
Jezus położony w żłobie w Betlejem jest symbolem tego czasu. Słabe,
wydane na łup wszelkich niebezpieczeństw małe dziecko to jakby obraz
współczesnego zagrożenia świata oraz tych jego mieszkańców, dla których
„nie ma miejsca w gospodzie”. – Dokąd ma ją się udać Maria i Józef,
skąd czerpać nadzieję dla przyszłych dni?

Takie pytanie jest i
naszym pytaniem, albowiem praca diakonijna zasadza się na przeżywaniu i
dzieleniu człowieczej słabości i ludzkich potrzeb. Wokół jest wielu
tych, którzy w życiu nie znajdują spełnienia.

Zaangażowani w
Diakonię, pełnimy rolę Marii i Józefa – pomocników we wzroście tego, co
słabe, liche, cierpiące bądź samotne. Boże Narodzenie zawiera dla nas
ważne, głębsze przesłanie.

Powtórzę pytanie: skąd czerpać
nadzieję? W Betlejem Bóg nie opuścił swego jednorodzonego Syna. Ale
przyszedł także z pomocą tym, którzy otoczyli Go opieką. To ważna
podpowiedz: nie jesteśmy pozostawieni sobie samym w tym, co wykonujemy.
Bóg liczy na nas, ale daje także moc do przezwyciężania trudności. Co
więcej, powinniśmy mieć poczucie, że nawet gdyby opuściły nas siły lub
przerzedziły się nasze szeregi. Bóg nie wyda naszych podopiecznych na
pastwę losu.

Za nami pierwszy rok pracy Diakonii Kościoła.
Wszystko, co uczyniliśmy, uczyniliśmy jako słudzy. Bogu należy
dziękować, tylko jemu.

Pozwólcie zatem, że u progu świąt
podziękuję Mu za Was, za Waszą pracę, zaangażowanie i oddanie. Dziękuję
za coraz liczniejsze serca i dłonie otwierające się dla pracy dla Pana.
Dziękuję za dotychczasowe inicjatywy i proszę o poparcie nowych.

W tym roku po raz pierwszy w naszych parafiach będzie można nabyć święcę wigilijną, przygotowaną w ramach Wigilijnego Dzieła
Pomocy
Dzieciom we współpracy z Kościołem Prawosławnym i Rzymskokatolickim.
Polecam ją Waszej uwadze. Siostry i Bracia. Dar, jaki złożycie przy jej
zakupie stanie się zaczynem nowych planów diakonijnych Kościoła.

Życzę
wszystkim, aby narodzony przed dwoma tysiącami lat w Betlejem Zbawiciel
świata otoczył Was swoim błogosławieństwem i pokojem.

Dobrych świąt.

prezes Diakonii bp Jan Szarek