Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Święto Miłosierdzia – 10-lecie Caritas Polska

Dnia
10 października br. odbyła się w Warszawie uroczystość z okazji
10-lecia odrodzonej Caritas Polska, rzymskokatolickiej organizacji
charytatywnej. Rozpoczęła ją uroczysta msza święta w katedrze polowej,
którą odprawili bp Piotr Libera i bp polowy Sławoj Leszek Głodź.Podczas
sesji w siedzibie sekretariatu Episkopatu wykład na temat
„Dziesięciolecie pracy Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w
naszym kraju, Europie i świecie” wygłosił ks. prof. Janusz Halicki z
Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego,
a o kierunkach dalszej działalności Caritas mówił o. Hubert Matusiewicz.Wśród
przybyłych na tę uroczystość byli m.in. Duncan MacLaren – sekretarz
generalny Caritas Internationalis, Denis Vienot – przewodniczący
Caritas Europa oraz przedstawiciele organizacji rządowych i
pozarządowych, a także wielu zaproszonych gości, którzy swoją pracą
przyczynili się do rozwoju tej organizacji charytatywnej.

Diakonię
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentowała Wanda Falk, dyrektor
generalny. Pozdrowienia przekazał również Marek Michalski, dyrektor
Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia.

Przemawia językiem miłości

„Caritas
Polska skutecznie kreuje swój wizerunek jako organizacja, niosąca pomoc
każdemu człowiekowi, bez względu na to, jaki jest powód powstania jego
niedoli. Czyni tak patrząc na Chrystusa, który ogołocił samego siebie i
stał się człowiekiem, jednym z nas i dla nas. Autorytet Caritas
budowany jest w oparciu o wierność zasadzie miłości bliźniego, która
legła u podstaw tworzenia organizacji i towarzyszy jej przez cały okres
dotychczasowej działalności.

W czasie upadku autorytetów,
Caritas Polska przemawia językiem faktów miłości, wskazując na Boga,
który jako pierwszy nas umiłował. Daje w ten sposób świadectwo o
Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy, który powiedział o sobie oraz
o istocie: służby człowieka i chrześcijanina: „cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt
25,40).

Wyrażam radość, że u progu nowej dekady działalności,
dane jest nam – chrześcijanom w Polsce, katolikom, prawosławnym i
ewangelikom – rozpocząć współpracę pomiędzy Caritas, Dziełem
Miłosierdzia i Diakonią, dając jej wyraz poprzez, edycję pięknej
okolicznościowej: świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.

bp Jan Szarek
prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w RP
w liście skierowanym do ks. prałata Wojciecha Łazewskiego, dyrektora Caritas Polska