Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kościół a struktury Diakonii

Delegaci parafii Świętej Trójcy w Warszawie, ks. proboszcz Sławomir
Sikora oraz Wojciech Froehlich koordynator parafialnej pracy
diakonijnej, przebywali w dniach od 2 do 11 listopada ubiegłego roku na
seminarium w Pullach (Niemcy). O swoim pobycie tak piszą: „W ciągu
jedenastu dni intensywnych rozważań na tematy związane z diakonijnymi
zadaniami Kościoła organizatorzy znaleźli czas na różnorakie
spojrzenie, również i historyczne, na ten ważny w dzisiejszym świecie
aspekt działalności kościelnej. Na podstawie biblijnych przypowieści
uczestnicy seminarium na nowo odkryli pierwotne, biblijne korzenie
służby diakonijnej. W toku wykładów i dyskusji poruszone zostały takie
tematy jak: „Diakonia po 1945 r. we wschodniej i zachodniej części
Niemiec”, „0twarcie muru przed 10 laty”, „Tworzyć diakonię ze
współpracownikami, którzy nie należą do Kościoła – zadanie i szansę dla
Kościoła”. Na zakończenie seminarium wybrano temat „Muzyka w
duszpasterstwie wśród chorych i umierających”. Tematyka poruszana na
wykładach i w dyskusjach była bardzo ważnym przyczynkiem do rozmów nad
tworzonymi w naszym kraju strukturami diakonii jako organizacji
kościelnej. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z podziału
Diakonii i Kościoła, jaki ma miejsce w Niemczech”.