Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pozytywne podsumowanie

O dalszych pięć lat przedłużono umowę o partnerskiej współpracy
pomiędzy Diakonią Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i
Diakonią Kościoła Luterańskiego Danii. Tak zadecydowało Walne
Zgromadzenie Diakonów „Filadelfia”, które obradowało w Dianalund w
Danii w dniach od 24 do 26 maja br. Podczas zgromadzenia
podsumowującego dotychczasową współpracę sprawozdanie złożyli: ze
strony duńskiej diakon Svend Aage Hjelm, a ze strony polskiej prezes
Diakonii Kościoła bp Jan Szarek.

Podobne zgromadzenie
podsumowujące odbyło się również w Wyższej Szkole Diakonijnej w Arhus w
dniach od 30 maja do 2 czerwca br. Związek Diakonów tej szkoły także
zadecydował o kontynuowaniu współpracy z polską Diakonią. Pozdrowienia
w imieniu Diakonii Kościoła przekazał uczestnikom spotkania prezes Diakonii.

Obie
duńskie organizacje charytatywne powołały wspólną Komisję ds. kontaktów
partnerskich z Diakonią Kościoła Luterańskiego w Polsce. Podpisanie
wypracowanego porozumienia planowane jest pod koniec 2002 r. w
Warszawie. W ramach współpracy przewiduje się m.in. organizowanie
seminariów, obozów i praktyk diakonijnych, wymianę pracowników
dydaktycznych, półroczne szkolenia w Danii dla diakonów i przyszłych
pracowników domów opieki.

Oba zgromadzenia zakończyły się uroczystymi nabożeństwami, podczas których łącznie ordynowano 35 nowych diakonów.

W
czasie pobytu w Danii prezes Diakonii miał możliwość zapoznać się z
pracą Duńskiej Diakonii. Powstała ona na przełomie XIX i XX wieku z
inicjatywy ludzi świeckich wywodzących się z ruchów przebudzeniowych.
Obecnie Diakonia jest pełnoprawną jednostką
w strukturze Kościoła Luterańskiego Danii.

W czasie wizyty w Danii bp Jan Szarek spotkał się także z biskupami Kopenhagi i Arhus.

J.S.