Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nasza służba bliźnim – spojrzenie na diakonię w parafii w Jaworzu

Bardzo ucieszył mnie fakt ukazania się w „Zwiastunie” kwartalnika „Diakonia”. Mam nadzieję, że znajdzie się w nim również miejsce na wymianę doświadczeń i wypróbowanych sposobów pomagania bliźnim.

Działalność diakonijna w naszej parafii to typ diakonii otwartej. Staramy się służyć pomocą i opieką tak, jak to jest na znaku diakonii:

  • dzieciom refundujemy obiady w szkole, dofinansowujemy wyjazdy na obozy i zimowiska,
  • niepełnosprawnych i samotnych odwiedzamy i organizujemy wspólne spotkania,
  • chorych odwiedzamy w domach, szpitalach, sanatoriach,
  • starszym wiekiem organizujemy spotkania adwentowe i pasyjne, odwiedziny duszpasterskie oraz nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Oprócz wymienionych form działalności organizowane są w naszej parafii także zbiórki i wydawanie odzieży i obuwia dla osób potrzebujących, udzielana jest również inna pomoc rzeczowa.

Staramy się łączyć w naszej służbie wsparcie duchowe i materialne, tak aby ogarnąć pomocą całego człowieka.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że w naszej parafii robi się dużo, ale potrzeby są jeszcze większe. Każda grupa parafialna może być grupą wsparcia dla bliźnich, wyspecjalizowaną w określonej pomocy. Pamiętajmy, że służba diakonijna jest zadaniem każdego chrześcijanina i całej parafii.

Anna Wantulok
parafia ewangelicka w Jaworzu