Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

nr 2–3/(13–14) 2003

„Diakonia. Kwartalnik poświęcony ewangelicznej służbie bliźniemu”, nr 2–3/(13–14) 2003 pobierz plik