Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wiele możemy zrobić przez rok – Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003

Co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej jest niepełnosprawny. Ich
liczba wynosi 37 milionów. W Polsce, jak wynika ze statystyki
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod koniec 2001 r. Tyło w
Polsce 4,3 mln osób niepełnosprawnych.Wraz z początkiem 2003
roku rozpoczął się, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
Rok Osób Niepełnosprawnych. „Zagwarantowanie równych praw osobom
niepełnosprawnym powinno stać się teraz najważniejszym i najbardziej
ambitnym celem wszelkich politycznych wysiłków” – stwierdziła w jednym
z wystąpień Komisja Unii Europejskiej.Medal dla biskupa

Europejski
Rok Osób Niepełnosprawnych został oficjalnie otwarty w niedzielę 26
stycznia br. w Atenach. W Polsce zainaugurowano go już pod koniec
ubiegłego roku, 2 grudnia 2002 r., uroczystą Galą Integracji w
warszawskiej Filharmonii Narodowej. Do Komitetu Honorowego obchodów
Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 należy m.in. biskup
Kościoła Janusz Jagucki.

Podczas inauguracji przyznano Medal
Przyjaciela Integracji 2002. Otrzymali go: Ewa Kuryłowicz, Zamek
Królewski w Warszawie i bp dr Jan Szarek, prezes Diakonii Kościoła. Jak
podaje czasopismo „Integracja” 1/2003: „ks. bp Jan Szarek swoje
wyróżnienie dedykował wszystkim, którzy w codziennych działaniach
tworzą »wspólnotę ludzi dobra« .

– Zasadą mego życia jest
zdanie: Czy dla innych pożytkiem jest twe życie? – przyznał, zachęcając
zebranych: – Razem czyńmy dobro, bo wiele możemy zrobić tu, na ziemi”.

O
tym, co można uczynić, by niepełnosprawnym nie tylko ułatwić życie,
lecz pomóc im godnie je przeżywać, będziemy mogli przekonać się podczas
różnych akcji w ramach obchodów Roku Osób Niepełnosprawnych. Jak pisze
Jolanta Banach, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w
folderze informacyjnym wydanym przez „Integrację”, „do rozwiązywania
problemów, z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne,
potrzebni są: parlament, prezydent, rząd, samorządy, pracodawcy i
organizacje pozarządowe, a nawet sąsiedzi osób niepełnosprawnych”.
Agencja Leo Burnett i Telewizja Polska przygotowały wspólnie kampanię
Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, która będzie składała się z
trzech etapów: billboardowego, prasowego i telewizyjnego. Celem
kampanii jest „oswojenie ludzi sprawnych z osobami niepełnosprawnymi”
oraz pokazanie, jak wiele ich łączy. Kampanię plakatową można także
dostrzec na ulicach niemieckich miast. Z billboardów i plakatów
spoglądają twarze młodej dziewczyny, młodego chłopaka, starszej kobiety
na wózku. Marina Nölke i Maik Böhme mieszkają na co dzień w Zakładach
dla Niepełnosprawnych w Bethel w Bielefeid i oboje zgodzili się
wystąpić w kampanii. Każdy plakat jest opatrzony krótkim,
charakterystycznym hasłem i logo instytucji diakonijnej w Bethel.

Mocny głos Diakonii

Diakonia
Kościoła od wielu lat organizuje różne akcje na rzecz
niepełnosprawnych. Od samego początku swego istnienia – choć jest
niewielką organizacją – zawsze znajdowała się w czołówce tych
instytucji, które uwrażliwiały opinię społeczną na problemy ludzi
niepełnosprawnych. Od wielu lat oferuje corocznie osobom
niepełnosprawnym i starszym możliwość wypoczynku i rehabilitacji na
turnusie
w Mikołajkach na Mazurach. Dla wielu uczestników wyjazd na ten turnus
jest jedyną możliwością spotkania innych niepełnosprawnych
współwyznawców.

Od kilku lat intensywnie rozwija się także
współpraca pomiędzy Diakonią Kościoła a Diakonią w Würzburgu i Szkołą
dla Niepełnosprawnych w Schneidlingen w Niemczech. Kontakty te
zaowocowały licznymi spotkaniami, wyjazdami osób niepełnosprawnych z
Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski. Program ten jest skierowany
przede wszystkim do młodych ludzi. W fazie rozmów i przygotowania
znajduje się projekt wymiany osób niepełnosprawnych pomiędzy Diakonią w
Polsce a Diakonią Kościoła Rheinland w Niemczech.

Do ważnych
działań Diakonii wśród osób niepełnosprawnych jest ich kształcenie i
przygotowanie do zawodu. Istotną rolę w tej dziedzinie pełni Centrum
Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, które
prowadzi Diakonia Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego. CeKiRON kształci młodzież z całej Polski w wieku od 12
do 24 roku życia. Edukacja prowadzona jest na poziomie
ponadgimnazjalnym w publicznych, bezpłatnych szkołach specjalnych –
liceum ogólnokształcącym, technikum ekonomicznym, zasadniczej szkole
zawodowej w zawodach: krawiec, introligator, zegarmistrz,
monter-elektronik oraz na poziomie ponadpodstawowym w gimnazjum
integracyjnym. Obecnie w szkole jest ok. 200 uczniów. Dla młodzieży
spoza Wrocławia CeKiRON prowadzi bezpłatny internat.

Z kolei w
diecezji cieszyńskiej w Ustroniu-Polanie powołano w roku 1998
stowarzyszenie „Maria i Marta”, które działa na rzecz osób
niepełnosprawnych. W ramach stowarzyszenia odbywają się co miesiąc
spotkania, przez które przewinęło się ok. 100 osób niepełnosprawnych.
Wielkim ułatwieniem i pomocą w dotarciu do Ustronia-Polany z różnych
zakątków diecezji cieszyńskiej jest słynny zielony autobus z misiem,
przystosowany do przewozu osób na wózkach, dar szwedzkiej Diakonii.

Wiele
parafii ewangelickich prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
dla wszystkich potrzebujących, bez względu na wyznanie.

Nie
istnieją dokładne statystyki dotyczące liczby niepełnosprawnych
ewangelików. Wiadomo jednak o ok. 1000 osobach z różnego rodzaju
niepełnosprawnością. Są to dane z roku 1994. Na tym polu wiele
pozostaje nadal do zrobienia, jest to zadanie dla parafii, diecezji.
Diakonii i całego Kościoła. Nie tylko w kwestii praktycznych ułatwień,
ale także w kwestii przełamywania stereotypów, uprzedzeń, wyzbywania
się lęku, akceptacji osób mniej sprawnych.

D.L.