Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pozdrowienia Biskupa Kościoła

Umiłowani w Chrystusie!

Przed dwoma miesiącami powitaliśmy
nowy rok 2002. Być może wielu z Was weszło w ten nowy rok z obawami, co
może przynieść, zwłaszcza po wydarzeniach wrześniowych, które miały
miejsce w Ameryce. Jakby na przekór naszym obawom, przygnębiającym
wiadomościom, których pełno na co dzień w radio, telewizji i prasie,
ufnością i pewnością tchną słowa hasła Roku Pańskiego 2002: „Oto Bóg
zbawieniem moim! Zaufałem i nie będę się lękał” (Iz 12,2). Słowa te
niosą z sobą obietnicę pokoju i błogosławieństwa, wskazują na naszego
Ojca, Pana nieba i ziemi, który jest też Panem czasu. Dlatego nie
upadajmy na duchu, nasze obawy i niepokoje związane z przyszłością
powierzmy w ręce Boga — Stwórcy i Zachowawcy życia.

Wszystkim
czytelnikom kwartalnika Diakonia, tym, którzy diakonią, czyli służbą
bliźniemu żyją na co dzień: jako ci potrzebujący tej pomocy i ci,
którzy ją niestrudzenie niosą, życzę Bożej opieki, daru cierpliwości,
wzajemnej miłości i zrozumienia.

Wasz w Chrystusie

ks. Janusz Jagucki
Biskup Kościoła