Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Turnus na Mazurach

W dniach od 13 do 24 maja br. odbył się w Mikołajkach po raz kolejny,
organizowany przez Diakonię Kościoła, turnus
rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób niepełnosprawnych. Wzięło w nim
udział 80 osób. Najliczniejsza, 20-osobowa grupa przyjechała z diecezji
cieszyńskiej, najmniejsza, trzyosobowa grupa przybyła z Legnicy.Tegorocznymi
opiekunami byli studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a
także pięcioro wolontariuszy ż Niemiec oraz nowicjusze w tej pracy.

W
tegorocznym programie znalazły się lekcje języka angielskiego i
niemieckiego, rejs statkiem, zwiedzanie okolic i parafii ewangelickich
w Mrągowie i Sorkwitach, prelekcje nt. zdrowego odżywiania, pogawędki
socjoterapeutyczne. Po nabożeństwie
na zakończenie pobytu uczestnicy turnusu spotkali się z biskupem Kościoła Januszem Jaguckim.

Pierwszy raz bez rodziców

Tym
razem w Mikołajkach bytem pierwszy raz bez rodziców. Również sami byli
moi koledzy: Janek Kukucz i Radosław Kremzer. Mieszkałem w pokoju z
Radkiem i z opiekunem Robertem Antczakiem. Na wczasach pomagali mi
również studenci teologii i wolontariusze z Niemiec. W razie potrzeby
udzielana nam pomocy pielęgniarka – Ewa Tschirschnitz.

Płynęliśmy
statkiem pojezierze, byliśmy na wycieczce w Mrągowie i na nabożeństwie
konfirmacyjnym w Sorkwitach. Na nabożeństwo dostaliśmy zaproszenie od
ks. K. Mutschmanna, którego córka również była konfirmowana. Wyjazdy te
byty możliwe, ponieważ dysponowaliśmy busem, którym wozili nas nasi
nieocenieni kierowcy: Janek Pasiemy i Edward Kozok. W przeciwnym razie
my, osoby na wózkach inwalidzkich, nie moglibyśmy uczestniczyć w tych
wydarzeniach. Zwiedzaliśmy Mikołajki, spędzaliśmy
dużo czasu na molo i na rozmaitych zajęciach. Mamy dużo nowych znajomych i doświadczeń.

Sobiesław Richtei
Radosław Kremzei