Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rozmowy z Diakoni Saksonii

Rozmowy z Diakonią Saksonii

W dniach 10-11 lutego br. przebywał w Polsce ks. Jochen Bohl, dyrektor Dzieła Diakonii Saksonii w Niemczech.

W
pierwszym dniu pobytu w Polsce, ks. Bohl zapoznał się z działalnością
diakonijną we Wrocławiu i zwiedził Centrum Kształcenia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Dom Opieki „Samarytanin”.

Następnego
dnia w siedzibie Ośrodka Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks.
J. Bohl przedstawił propozycję współpracy pomiędzy Dziełem Diakonii
Saksonii i Diakonią KEA w RP w zakresie działalności diakonijnej, która
miałaby się rozwinąć w kierunku bezpośrednich partnerstw pomiędzy
konkretnymi ośrodkami, np. domami opieki. Kontakty te mają przede
wszystkim służyć wymianie doświadczeń, organizowaniu wspólnych szkoleń
i seminariów dla pracowników diakonijnych. W rozmowie na temat
przyszłej współpracy wzięli udział: ks. Janusz Jagucki, biskup
Kościoła, ks. dr Jan Szarek, prezes Diakonii Kościoła, ks. Robert
Sitarek, dyrektor CeKiRON-u i koordynator Diakonii Diecezji
Wrocławskiej oraz Wanda Falk, dyrektor generalny Diakonii Kościoła.

W.F.