Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wrażliwi i współczujący – studenci ChAT-u na praktykach diakonijnych

Coraz większe zainteresowanie działalnością diakonijną wykazują
słuchacze studiów teologicznych i socjalnych Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (ChAT). W ramach Diakonii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego odbywają oni praktyki w kraju i za granicą.O
swoich stypendiach i praktykach piszą m.in.: Bogusław Juroszek i Dawid
Mendrok, studenci III roku teologii oraz Sebastian Roszak, student II
roku Studium Pracy Socjalnej: „W lipcu ubiegłego roku mieliśmy okazję
odbyć praktyki diakonijne w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w
Mikołajkach. W założeniu naszym i organizatorów praktyk mieliśmy poznać
sposób funkcjonowania tego rodzaju ośrodków, a także w praktyczny
sposób zweryfikować przekazaną nam wiedzę. To w czym uczestniczyliśmy,
nauczyło nas jednak rzeczy najistotniejszych. Ciągła opieka nad
pensjonariuszami sprawiła, iż zdaliśmy sobie sprawę, że
odpowiedzialność za bliźniego, solidaryzm, współczucie i
bezinteresowność to przymioty, które powinny cechować wszystkich
niosących pomoc”.

Obecnie na półrocznym stypendium
zagranicznym od października ubiegłego roku przebywa absolwentka
Wydziału Teologicznego ChAT Karina Chwastek, która uczy się i pracuje z
dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w Centrum Diakonijnym
Johannesstift w Berlinie. Ta praca jak sama zaznacza, daje jej
satysfakcję.

Marta Rowińska, studentka II roku Zaocznego
Studium Pracy Socjalnej o odbytej praktyce diakohijnej w Centrum
Diakonijnym w Michaelshoven w Niemczech pisze: „Od dnia 1 do 31
sierpnia ub. r. byłam w Michaelshoven, gdzie przez dwa tygodnie
pracowałam w Markus Haus. Do moich obowiązków należało poznawanie pracy
z niepełnosprawnymi, wspólne przygotowywanie posiłków, prowadzenie
rozmów i zajęć rekreacyjnych. W grupie znajdowało się 9 osób w wieku od
24 do 42 lat. Na dużą uwagę zasługuje okazywana im przez kierownictwo i
cały personel życzliwość, troska, by zapewniać tym ludziom wiele okazji
do odczuwania radości, co m.in. realizuje się poprzez wspólne wycieczki
w czasie weekendów, spacery do pobliskiej kawiarenki i wyjazdy do
restauracji czy na koncerty. W pozostałym okresie zajmowałam się opieką
i pielęgnacją osób w starszym wieku w Hans Simeon. Poznałam tam
sposoby, jak należy dbać o osobistą higienę ludzi starszych, jak
wygląda całodzienna pielęgnacja i opieka nad nimi. Mam nadzieję, że
uzyskaną w czasie tej praktyki wiedzę oraz umiejętności będę mogła
wykorzystać w czasie pełnienia służby w Polsce, wobec bliźnich, którymi
opiekuje się Diakonia Kościoła„.

Cieszą wnioski tych młodych
ludzi, a także oceny, jakie ich pracy wystawiali opiekunowie praktyk.
Na ogół o współczesnej młodzieży mówi się, że to pokolenie
roszczeniowych postawach, opiniodawcy podkreślali wrażliwość
praktykantów, kulturę osobistą i mądrze okazywaną dobroć wobec
potrzebujących.

Również na półrocznym stypendium w Wyższej
Szkole Diakonijnej w Dani od stycznia 2000 roku przebywa Iwona Kędzior
oddelegowana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Istebnej.

W.F.