Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Co nowego w wolontariacie?

We wrześniu 2001 r. wolontariat „ruszył” po raz czwarty, W pierwszym
roku wymiany w ramach Społecznego Roku Diakonijnego przyjechała do
Polski jedna wolontariuszka z Niemiec. Tak samo było w następnym roku.
Trzeci rok był liczniejszy: dwie dziewczyny z Niemiec i jeden chłopak z
Holandii.Początek przygody

W tym roku przygoda
wolontariacka Lisy, Isabelle, Anji, Claudii i Jürgena, który pełni
zastępczą służbę wojskową, rozpoczęła się latem w Gdańsku. Przez trzy
tygodnie w Domu im. Maksymiliana Kolbego uczyli się języka polskiego.
Potem, na przełomie sierpnia i września 2001 r. spotkali się na
seminarium (pierwszym z trzech) mającym wprowadzić ich w nowy świat.
Były więc zajęcia z edukacji wielokulturowej, podstawowe informacje z
działalności diakonijnej w Polsce, wiadomości bieżące z życia
polityczno-społecznego. a także dotyczące polskiej historii. Seminarium
w Warszawie prowadziła Elżbieta Byrtek, pracownik
Biura Diakonii i polski koordynator wymiany wolontariuszy w ramach Społecznego Roku Diakonijnego.

Normalna praca

Lisa
pracuje jako wolontariuszka w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.
Wcześniej, przed dwoma laty był w Polsce jej brat Steffen, który
zastępczą służbę wojskową odbywał w Mikołajkach. Claudia jest
wolontariuszką w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (CeKiRON) we Wrocławiu, gdzie zastępczą służbę
wojskową odbywa Jürgen. „Jestem bardzo zadowolona z tego, że jestem w
CeKIRONie; u mnie wszystko w porządku. Mam dużo pracy, ponieważ tu jest
wielu uczniów, którzy potrzebują pomocy i prowadzę kursy języka
niemieckiego dla nauczycieli (…) To bardzo mi się podoba, bo dzieci
są super i my uczymy się razem, ja po polsku, oni po niemiecku” –
pisała Claudia w listopadzie 2001 r., trzeciego miesiąca swojego
wolontariatu.

W gminie żydowskiej

We Wrocławiu są
jeszcze dwie wolontariuszki z Niemiec: Anja i Isabelle, które pracują w
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Gmina żydowska po raz pierwszy
uczestniczy w tym projekcie. „Kiedy dwa lata temu John Stringham był w
Polsce, w rozmowie z bpem Szarklem pytał o działalność ekumeniczną.
Związane to było z tym, by znaleźć nowe miejsca, które by przyjęły
wolontariuszy. Po jakimś czasie okazało się, że przewodniczący Jerzy
Kichler i Gmina Żydowska z Wrocławia są chętni, żeby przyjąć
wolontariuszki z Niemiec i że chcieliby współpracować z naszym
Kościołem w tej kwestii. Pod koniec 2000 r. zgłosiły osoby z Niemiec
zainteresowane wolontarlatem w Gminie Żydowskiej we Wrocławiu.
Ustaliliśmy więc wspólnie warunki, możliwości, jakie gmina może
zaproponować” – mówi Elżbieta Byrtek. Dziewczyny opiekują się głównie
osobami starszymi, pracują z dziećmi w szkole przy gminie żydowskiej,
uczestniczą i pomagają przy organizacji różnych imprez kulturalnych.

Gosia, Magda i Adam

W
tym roku także polscy wolontariusze wyjechali do różnych placówek
zagranicznych. Gosia z Wrocławia pracuje w duńskiej organizacji
diakonijnej, Magda z Żor jest wolontariuszką w Klubie Młodzieżowym i
Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Pomocy Albanii w Wismarze w Niemczech.
Adam z Blelska-Białej, który skończył teologię ewangelicką pracuje w
ewangelickiej Wiosce Dziecięcej koło Oldenburga. Taka wioska dziecięca
składa się z kilku rodzinnych domów dziecka, Adam jest wolontariuszem w
jednym z nich.

(dal)