Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Zorganizowaną pracę diakonijną w Niemczech zainicjował w 1848 roku Jan
Henryk Wichern, tworząc program Misji Wewnętrznej. Pierwotnie program
ten obejmował pomoc potrzebującym, tworzono domy opieki, ośrodki pomocy
itp.Obecnie praca diakonijną rozwija się w ramach organizacji
zwanej Dzieło Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, która
powstała w 1975 roku z połączenia Misji Wewnętrznej i Dzieła Pomocy.

Siedzibą
Dzieła Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech jest Stuttgart, jej
najwyższy organ – Konferencja Diakonii, składa się z 90 osób, wydaje
zarządzenia dotyczące pracy diakonijnej, ustala plan pracy diakonijnej
oraz wybiera 15 członków Rady Diakonii, która jest gremium nadzorczym
Dzieła Diakonii.

W skład Konferencji Diakonii wchodzą
przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, przedstawiciele
Kościołów wolnych i oddziałów Dzieła Diakonii w poszczególnych landach.

Dzieło Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech obejmuje 24
oddziały, które działają na obszarze 24 Kościołów krajowych i 9
oddziałów Kościołów wolnych. W jego ramach działa ok. 31.000
samodzielnych jednostek, w których zatrudnionych jest 402.000
pracowników. Istnieje prawie 7.000 diakonijnych grup wsparcia. Praca
diakonijną prowadzona jest także w parafiach Kościołów ewangelickich, z
którymi honorowo współpracuje ok. 400 000 osób.

Znakiem Dzieła
Diakonii jest krzyż z koroną; również Diakonia Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP, za zgodą prezydenta Dzieła Diakonii w Niemczech,
używa tego znaku. Szerzej o jego znaczeniu pisaliśmy w kwartalniku
Diakonia nr 1 (grudzień 97 – luty 98).

Zadaniem Dzieła
Diakonii jest troska o ludzi, którzy są w potrzebie i odczuwają wpływ
niesprawiedliwości społecznej. Diakonia próbuje także zapobiegać takim
sytuacjom. Swoją działalność prowadzi jako integralna część Kościoła,
którego zadaniem jest składanie świadectwa o miłości Boga okazanej w
Jezusie Chrystusie.

opr. E. Byrtek

Dziedziny zaangażowania Diakonii Kościoła Niemiec

w Niemczech
– pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, uzależnionym, młodzieży, rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
– zatrudnianie i wspieranie młodych osób w ramach zastępczej służby wojskowej, społecznego roku diakonijnego
– opieka nad chorymi, praca w hospicjach
– szkolenie i dokształcanie swoich współpracowników
– współpraca z organizacjami tworzącymi prawo
– duszpasterstwo – telefon zaufania

na szczeblu międzynarodowym
– współpraca z innymi diakonijnymi organizacjami w Unii Europejskiej w ramach „Eurodiakonii”
– akcja „Chleb dla świata”
– akcja „Nadzieja dla Europy Wschodniej”
– współdziałanie w programie: „Europejska sieć pomocy dzieciom ulicy na całym świecie”
– pomoc ofiarom katastrof
– program ekumeniczny: „Kościół pomaga Kościołowi”
– programy stypendialne
– akcja „Ewangelicka pomoc partnerska”