Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia po rozszerzeniu Unii – konferencja w Friedenwaldzie

W dniach od 4 do 6 grudnia 2002 r. odbyła się w miejscowości Friedewald
w Niemczech Konferencja Diakonijną zorganizowana przez Ewangelicką
Akademię Socjalną. Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w
Polsce reprezentowali: bp dr Jan Szarek, Prezes Diakonii Kościoła, inż.
Adam Pastucha, wiceprezes Konsystorza, ks. dyr. Robert Sitarek, dr
Maciej Lis i ks. Sławomir Sikora. Tematem przewodnim spotkania były
„Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla pracy diakonijnej
Kościołów nowych państw członkowskich”.Konferencja w
Friedewaldzie rozpoczęła się dyskusją panelową. Zastanawiano się nad
tym, jakie konkretne skutki i wyzwania dla pracy diakonijnej w
poszczególnych państwach przyniosą europejskie procesy integracyjne.
Dyskusji poddano także kwestie stosunku danego państwa, administracji
lokalnej oraz społeczeństwa do pracy diakonijnej i diakonii do
społeczeństwa. Poruszono także temat dotychczasowych doświadczeń z
zakresu współpracy diakonijnej z różnymi europejskimi organizacjami
diakonijnymi oraz z instytucjami Unii Europejskiej. W tej części
dyskusji uczestniczyli i wypowiadali się przedstawiciele diakonii
czeskiej, polskiej oraz eksperci niemieccy. Stronę polską reprezentował
bp Jan Szarek.Podczas konferencji wygłoszone zostały dwa
referaty tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył „Europejskiej polityki
socjalnej i strukturalnej w Unii Europejskiej i po jej rozszerzeniu”.
Drugi referat z kolei był próbą odpowiedzi na pytanie: „Co czeka
państwa kandydackie w Unii Europejskiej i na jakie problemy powinny się
one przygotować?”Następnie uczestnicy konferencji pracowali w
trzech grupach roboczych, w których omawiano następujące tematy:
kwalifikacje zawodowe i wykształcenie młodzieży, problemy socjalne –
bieda i marginalizacja, opieka zdrowotna oraz praca opiekuńcza.Wykłady,
jak i prace w grupach roboczych prowadzili przedstawiciele
Eurodiakonii, członkowie biur diakonijnych przy Unii Europejskiej w
Brukseli oraz eksperci z Diakonii niemieckiej. Ze strony niemieckiej
zadeklarowano gotowość i wsparcie dla naszych działań w okresie
przygotowawczym i adaptacyjnym.

W czasie obrad z uczestnikami
konferencji spotkał się wiceprezes Ewangelickiego Kościoła Nadrenii ks.
Nikolaus Schneider, który przedstawił uczestnikom proces dostosowania
się Kościoła i Diakonii niemieckiej do struktur Unii.

J.Sz.