Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

WSPÓŁPRACA Z DIAKONIĄ KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO W DANII

Pod koniec
ubiegłego roku gościliśmy przedstawicieli związków diakonii duńskiej, a
w dniu 15 grudnia został podpisany dokument o współpracy.

Związek
diakonii „Filadelfia” z Kolonii oraz związek wyższych szkół
diakonijnych w Arkus i Dianalund zadeklarowały współdziałanie z
Kościołem Ewangelicko – Augsburskim w RP m.in. w następujących
dziedzinach:

  • wymiana pracowników dydaktycznych (pomiędzy wyższymi szkołami diakonijnymi w Danii oraz Chrześcijańską Akademią
  • Teologiczną w Polsce);
  • prowadzenie seminariów diakonijnych;
  • organizowanie praktyk w domach opieki oraz ośrodkach dla osób niepełnosprawnych na terenie Danii;
  • kursy specjalistyczne dotyczące pracy w hospicjach, z rodzinami dysfunkcyjnymi, z ludźmi uzależnionymi, z „dziećmi ulicy”.

Ponadto
omówiono sprawę możliwości kształcenia społecznych pracowników
diakonijnych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP w duńskich
szkołach diakonijnych. Dokument podpisali ze stron naszych gości:
przewodniczący związku diakonii „Filadelfia” – Jens Klausen,
przewodniczący związku wyższych szkół diakonijnyoh – Svend Aage Hjelm,
a w imieniu rady nadzorczej: Helle Hoff i Jorgen Baerenholdt. Ze strony
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP podpisy złożyli biskup
Kościoła Jan Szarek oraz pracownik Kościoła ds. diakonii – Wanda Falk.

W. F.