Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ona zawierzyła Jezusowi – spotkanie z Joni Eareckson Tada

Dzięki Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP miałem
możliwość wraz z przyjaciółmi spotkać się z Joni Eareckson Tada, jej
mężem Kenem Tada oraz z Piotrem Piotrowskim – redaktorem naczelnym
czasopisma „Integracja”. Spotkanie miało miejsce podczas konferencji
prasowej w Bibliotece Narodowej w Warszawie 18 sierpnia 1999 r.Pani
Joni wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Zadałem sobie pytanie, jak
to możliwe, aby mimo niesprawności rąk i nóg zostać sławną osobą,
pokonać odległość z Chicago do Polski, dużo uśmiechać się i pokazać
płynące z siebie ciepło. Słyszałem przedtem, że Joni maluje ustami,
lecz nie wierzyłem! Teraz wierzę, bo widziałem, jak rozdaje autografy,
trzymając długopis w ustach.

Tak samo nie wątpię, że to wiara
w Boga pozwoliła jej tak wiele osiągnąć, wyzwolić z depresji, zostać
artystką, a poprzez swoją organizację „Joni and Friends” oraz będąc
doradcą ds. niepełnosprawnych w Kongresie amerykańskim, służyć
niepełnosprawnym, równocześnie jednocząc ich na całym świecie. Joni
prowokuje mnie do przemiany, daje przykład, abym nie patrzył w
przeszłość, nie trwał w teraźniejszości, lecz mozolnie torował drogę w
przyszłość. Mogę to uczynić dzięki ufności i posłuszeństwu Panu
Jezusowi Chrystusowi. Ona mu zawierzyła i tym się chlubi!

Radosław Kremzer