Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

W skrócie

2001 rok został przez Organizację Narodów Zjednoczonych ogłoszony
Rokiem Wolontariatu. Już wkrótce ukażą się Kalendarzyki Diakonii
zawierające informacje na temat obchodów tego roku, odbywających się w
Europie, jak i na całym świecie. Mają one przypominać o tych wszystkich
ludziach, którzy na skutek choroby, inwalidztwa, utraty dachu nad
głową, jako ofiary przestępstw, szczególnie potrzebują ludzkiej
życzliwości. Dzięki miłości bliźniego – wolontariusza – ludzie ci mogą
zacząć żyć inaczej, mogą na nowo odzyskać utraconą godność.

W
dniach od 2 do 4 października br. odbyła się w Bratysławie konferencja
poświęcona problemom związanym ze stale rosnącą w Europie liczbą
„dzieci ulicy”. Inicjatywa podjęcia tych trudnych kwestii wyszła ze
strony Dzieła Diakonii Niemiec. Diakonia Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w Polsce otrzymała propozycje włączenia się do sieci
aktualnie organizowanych seminariów. Powinno to pomóc nie tylko w
zintegrowaniu wysiłków, ale przede wszystkim najpierw w ogólnym
rozeznaniu sytuacji.