Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Dyskusje w Utrechcie

Coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji koordynujących wymianę
wolontariuszy w ramach Społecznego Roku Diakonijnego odbyło się w
Utrechcie w Holandii w dniach 7-12 stycznia br. Do Utrechtu przyjechali
koordynatorzy wymiany z Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Francji, Włoch, Polski, Czech, Węgier i USA, łącznie 19 osób. Udziału
nie wzięli przedstawiciele Danii, Szwecji i Austrii, choć także
uczestniczą w programie wolontariatu.Tematem corocznych
spotkań jest zawsze jedno z pięciu zagadnień, które są ważne dla
prowadzenia seminariów dla wolontariuszy. W tym roku były to: „Edukacja
międzykulturowa” i „Droga wiary”. Pierwszy z tematów przedstawił John
Stringham, koordynator wymiany młodzieży w ramach Unii Europejskiej.
Praktyczne przedstawienie przebiegu seminarium dla wolontariuszy, w
ramach drugiego tematu, z propozycjami metod pracy, omówił Ton
Zondervan z Holandii. Metody z Wielkiej Brytanii przedstawił natomiast
Chris Burgham. Po tych referatach wprowadzających odbywały się dyskusje
w grupach na ten temat; rozmawiano o tym, na ile można skorzystać na
gruncie własnego kraju z tych impulsów i propozycji.

„Celem
prowadzonych dyskusji i rozmów było przede wszystkim stworzenie
jednorodnych propozycji dla wolontariuszy. Żeby zarówno wolontariusze
ze Szwajcarii, Czech i Węgier mieli ten sam start, żeby wszyscy mieli
zajęcia z edukacji międzykulturowej. Chodzi więc o to, by stworzyć
pewne standardy dla seminariów dla wolontariuszy” – powiedziała
Elżbieta Byrtek, koordynator wymiany wolontariuszy przy Diakonii
Kościoła ewangelickiego w Polsce.

W części zdawczo-odbiorczej
przedstawiono przede wszystkim aktualne statystyki: ilu jest
wolontariuszy, z jakich krajów i gdzie przebywają. Ilu wolontariuszy
wyjechało w ramach projektu Unii Europejskiej, a ilu w ramach innych
projektów, jak np. Robert-Bosch-Stiftung.

Jeden z problemów, o
którym również podczas konferencji dyskutowano, związany jest z
finansowaniem projektów i koniecznością zmiany niektórych struktur.

Stwierdzono,
że po to, by EDYN (Społeczny Rok Diakonijny) mógł dalej się rozwijać,
tzn. pozyskiwać nowych członków z krajów nie należących do Unii, ktoś
powinien reprezentować tę sieć na poziomie projektów Unii Europejskiej.

Podczas konferencji uczestnicy odwiedzili także placówkę, która
gości wolontariuszy. W Komunie św. Franciszka pracuje dwóch
wolontariuszy: z Węgier i Holandii. Komuna jest grupą ludzi żyjących
według zasad św. Franciszka z Asyżu. Niektórzy z nich pracują na
„zewnątrz”, zarobione pieniądze przeznaczając na potrzeby komuny.
Organizują seminaria z dziedziny ekologii.

Następne spotkanie przedstawicieli organizacji koordynujących wymianę wolontariuszy odbędzie się w 2003 r. w Polsce.

(dal)