Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia parafii ewangelickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Aktualne stówa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40) są zobowiązaniem,
jakie ma każdy z nas wobec bliźnich. Należą do nich ludzie starsi,
mniej sprawni. Troska o nich jest od 4 lat główną domeną czteroosobowej
Komisji Diakonijnej Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie, przy ulicy Puławskiej. Wszystkie osoby z
Parafialnej Komisji Diakonijnej pełnią tę funkcję społecznie, gdyż
pracują zawodowo.W ubiegłym roku członkowie komisji złożyli
40 wizyt domowych i odwiedzin w szpitalach. Niejednokrotnie wymaga to
tzw. „dwojenia się i trojenia”, aby sprostać różnorodnym czynnościom,
których celem jest świadczenie siostrzanej pomocy. Tak więc załatwiono
wiele spraw. Od tych niby to najłatwiejszych, a wymagających głównie
życzliwego poświęcenia sił fizycznych i czasu, by z „zakasanymi
rękawami” sprzątać w mieszkaniach tych współwyznawczyń czy
współwyznawców, którzy nie są w stanie sami podołać czynnościom
porządkowym, poprzez często konieczne w takich sytuacjach pełnienia
przy ich łóżku roli pielęgniarki. Pomimo braku profesjonalnego
wyszkolenia wiemy – często intuicyjnie, co i jak trzeba zrobić, by
ulżyć występującym u podopiecznych dolegliwościom. Czasami wystarczy
potrzymać czyjąś dłoń w swojej, zanucić cichutko pieśń, którą
podopieczna śpiewała przed wielu laty, gdy jako dziecko uczestniczyła w
nabożeństwie. Czasami należy sięgnąć po fragmenty z Biblii, by w
chwilach, kiedy przychodzą refleksje o kruchości życia człowieka
przypominały o niezniszczającej potędze tych wartości, których świadome
przeżywanie jest nam dane przez Boga.

Zespół Parafialnej
Komisji Diakonijnej podejmował się zajęć nieraz uciążliwego załatwiania
spraw „cudzych, ale bliskich sercu” w bezdusznych urzędach. Tym
wszystkim zadaniom nie mógłby sprostać mały zespół, gdyby nie
współpracował z bardziej licznym gronem koła pań.

Od lat
komisja nabywa po cenach hurtowych leki oraz preparaty farmaceutyczne o
różnych właściwościach leczniczych i zapobiegawczych, realizując także
dla mniej zamożnych recepty lekarskie. Systematycznie obdarowywani są
emeryci i renciści, raz w roku wspólnie z kołem pań przygotowuje się
120 paczek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz udziela
rzeczowej pomocy pensjonariuszom Domu Opieki w Węgrowie.

Aby
sprostać tym zadaniom potrzebne są fundusze, o które trzeba zabiegać.
Dotąd komisja korzystała głównie ze środków z zagranicy. Jednocześnie
komitet parafialny uchwalił, że cztery kolekty w roku złożone w czasie
nabożeństwa mają być przeznaczone na cele diakonijne. Pragniemy wyrazić
szacunek dla wszystkich osób, które wspierają naszą diakonię i pomagają
tym, którzy potrzebują pomocy duchowej i materialnej.