Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

KRZYŻ Z KORONĄ – SYMBOL MIŁOSIERDZIA

W 1925 roku profesor
Richard Boeland zaprojektował „krzyż z koroną”. Był on wówczas symbolem
misji wewnętrznej. Od 1957 roku zaczai służyć Dziełu Diakonii Niemiec.
Jego obecna forma przedstawia biały krzyż na ciemnym tle. Każde z
ramion krzyża zwieńczone jest łukiem. W ten sposób w znaku umieszczona
została początkowa litera słowa „misja”. „Krzyż z koroną” posiada
bogatą symbolikę. Poprzez symbol krzyża znak ten wskazuje na Boże
miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż
Golgoty. Korona to Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad światem i
śmiercią. Wraz z Nim bierzemy udział w tym zwycięstwie. „Krzyż z
koroną” jest nie tylko symbolem zmiłowania się Chrystusa nad ludźmi. Z
drugiej strony sygnalizuje bowiem oczekiwanie Jezusa wobec nas, byśmy
przyjęli tę samą postawę: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest
Ojciec wasz” (Łk 6,36). Ewangelista Mateusz w kazaniu na Górze nazywa
miłosierdzie błogosławieństwem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Symbolika „krzyża z koroną” zawiera w
sobie grzech i upadek człowieka, śmierć ofiarną Chrystusa na krzyżu i
Jego zmartwychwstanie, a także zapowiedź otrzymania „korony żywota”
(Obj 2,10). „Krzyż z koroną” jest wezwaniem do miłosierdzia, o którego
najlepszym przewodnikiem i wzorem jest Jezus Chrystus. Jesteśmy
wdzięczni naszym partnerom w Dziele Diakonii za umożliwienie nam
korzystania z tego symbolu. Przyjmujemy ich zgodę jako dowód
integrowania się we wspólnych działaniach diakonijnych w myśl przykazań
Jezusa Chrystusa.

Wanda Falk