Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

DRODZY CZYTELNICY!

Z radością przyjęliśmy informację, że zaistniała możliwość cyklicznego wydawania publikacji poświęconej diakonii.

Wraz
z 23. numerem „Zwiastuna” oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer
kwartalnika „Diakonia”. Dotąd artykuły oraz informacje z tej dziedziny
ukazywały się sporadycznie i były rozproszone. To nowe wydawnictwo ma
pełnić podwójną funkcję: z jednej strony ma być platformą
przekazywanych treści do współwyznawców, a z drugiej strony ma być
swoistym forum wypowiadania się Czytelników.

Kwartalnik
pozwolił więc skupić uwagę na zagadnieniach dotyczących diakonii na
wszystkich szczeblach naszych struktur kościelnych. Przekazywane będą
zarówno plany, jak i zamierzenia. Swoimi doświadczeniami dzielić się
będą członkowie komisji diecezjalnych czy parafialnych. Jesteśmy
otwarci na bliską współpracę z szerokim gronem Czytelników. Ważne są
dla nas Wasze życzenia i uwagi. Interesują nas informacje o aktualnie
prowadzonych formach pracy w różnych grupach. Tę wiedzę chcemy
upowszechniać na lamach „Diakonii”. Będziemy się starali także poznawać
pracę naszych partnerów z zagranicy, by również ewentualnie do nas
przenosić wypróbowane przez nich wzory, które mogą być przyjęte w
naszych warunkach lub będą rozwijać naszą własną rodzimą inwencję.

Kwartalnik
ma służyć diakonii, a ona dotyczy wszystkich najważniejszych aspektów
życia zarówno jednostki, jak i tych wszystkich grup, w których żyjemy i
pełnimy różne role. Chcemy więc następne numery kwartalnika poświęcać
najważniejszym dziełom naszego ewangelickiego życia: sprawom rodziny,
domom opieki, których mamy siedem, stacjom socjalnym, kursom i
seminariom, organizowanym wczasom terapeutycznym itp.

Diakonia
wskazuje jaki jest nasz stosunek do drugiego człowieka. Dlatego też
dobór materiału do kwartalnika ma również wskazywać na życzliwe
zainteresowanie naszych współwyznawców losem innych ludzi, zwłaszcza
ludzi w jakimś stopniu bezbronnych, odrzuconych. Wspólnie będziemy się
starali im pomagać pamiętając, że prawdziwa wiara urzeczywistnia się w
czynach, a zwiastować Ewangelię znaczy służyć bliźniemu i spieszyć mu z
pomocą.

Wanda Falk
pracownik ds. diakonii Kościoła