Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

DRODZY PRZYJACIELE!

„Człowiek patrzy na to, co jest
przed oczyma, ale Pan patrzy na serce”. (1 Sm 16,7)

Rok
2003 został przez międzynarodowe gremia proklamowany Rokiem Osób
Niepełnosprawnych. Czas ten powinien mobilizować instytucje i każdego z
nas do działania na rzecz bliźniego — niepełnosprawnych. Wielu z nich
może być dla nas — całkowicie sprawnych — wzorem wartości,
cierpliwości, przykładem osób, które nie rezygnują z rozwijania własnej
osobowości.

W imieniu Diakonii Kościoła
Ewangelicka-Augsburskiego w RP składam życzenia Bożego błogosławieństwa
w realizacji własnych planów, wzrastania w nadziei i radości, mimo
przeciwności losu.

Wanda Falk
Dyrektor generalny Diakonii Kościoła
Ewangelicka-Augsburskiego w RP

——————————————————————————–

Drodzy przyjaciele w Polsce!

Jako
Biuro zajmujące się pracą z niepełnosprawnymi, także tymi, którzy
mieszkają poza instytucjami opieki dla niepełnosprawnych (Offene
Behindertenarbeit der Diakonie Würzburg), już dwa razy mogliśmy spędzać
ferie z naszymi partnerami z Polski. W roku 2001 gościliśmy ich w
Würzburgu. W 2002 roku spotkaliśmy się w Krzyżowej. Te spotkania
wzbogaciły naszą codzienność, z zupełnie nowej perspektywy zobaczyliśmy
naszą pracę z ludźmi niepełnosprawnymi. Poszerzyły się nasze horyzonty.

Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie osoby niepełnosprawne,
ich opiekunów, rodziny, tych wszystkich, których mogliśmy dzięki naszej
wymianie do tej pory poznać. Cieszymy się na następne spotkania.
Wszystkim zaangażowanym w pracę diakonijną, zwłaszcza w bardzo ważną
pracę z ludźmi niepełnosprawnymi, życzymy wszystkiego dobrego i wiele
błogosławieństwa Bożego

Simone Eckenroth
Offene Behindertenarbeit
der Diakonie Würzburg

——————————————————————————–

Niechaj
rozpoczęty Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003 stanie się dla
Czytelników kwartalnika „Diakonia”, tak jak dla całego środowiska
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czasem twórczej aktywności osób
niepełnosprawnych i sprawnych na wszystkich poziomach życia
społecznego.

Niechaj będzie niepowtarzalną okazją do
podejmowania działań sprzyjających wyrównywaniu szans niepełnosprawnych
w polskim społeczeństwie. Inicjatyw, które skutecznie będą przełamywać
lęk i strach w kontaktach z nimi, a także likwidować wszelkie przejawy
dyskryminacji i nietolerancji wobec niepełnosprawności.

Niechaj
uczciwa integracja pomiędzy sprawnymi i niepełnosprawnymi stanie się
możliwa i niechaj w tym dążeniu, zarówno sprawnym jak i
niepełnosprawnym, nie zabraknie otuchy, odwagi i nadziei.

Piotr Pawłowski
prezes Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji oraz redaktor
naczelny magazynu „Integracja”

——————————————————————————–

Drodzy przyjaciele w Polsce!

Przesyłamy
Warn serdeczne pozdrowienia z Ewangelickiej Fundacji „Wittekindshof„,
która od 116 lat troszczy się o ludzi niepełnosprawnych umysłowo w Bad
Oeynhausen.

Nasza współpraca z Diakonią Kościoła w Polsce jest
jeszcze dosyć świeża. Przed dwoma laty zostały nawiązane pierwsze
kontakty. W ubiegłym roku nieduża delegacja z naszej fundacji miała
możliwość poznać różne ośrodki diakonijne w okolicach Warszawy i
zorientować się, jakiego rodzaju pomocy możemy Warn udzielić. Ta wizyta
skłoniła nas do tego, by w tym roku zaprosić do nas na festiwal
teatralny dwie grupy osób niepełnosprawnych.

To są jednak na razie pojedyncze spotkania.

Gdyby
udało nam się dojść do konkretnych ustaleń, to byłby to na pewno bardzo
dobry wkład w działalność diakonijną w Roku Osób Niepełnosprawnych.

Przesyłam serdeczne życzenia dobrego roku, który powinien być dobry przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

ks. Horst Ritter
rzecznik Zarządu Ewangelickiej
Fundacji „Wittekindshof”

——————————————————————————–

Cele Rady Unii Europejskiej postawione społeczności europejskiej na 2003 rok

• podniesienie świadomości prawnej osób niepełnosprawnych
• obrona przed dyskryminacją
• pełne korzystanie ze swoich praw
• promowanie równych szans w życiu społecznym
• wywieranie pozytywnych działań na rzecz niepełnosprawnych
• promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych
• prawo do równości i dostępności do edukacji
• współpraca niepełnosprawnych z rządami, organizacjami społecznymi, prywatnymi i wolontariuszami
• doniosła rola mediów w propagowaniu idei integracji społecznej
• współpraca między państwami europejskimi.