Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia bez granic

Międzynarodowe Dni Diakonijne zorganizowało
Dzieło Diakonii Saksonii w dniach 1-3 października 2002 r. w Akademii
Ewangelickiej w Meissen w Niemczech. Tematem spotkania była „Diakonia
bez granic – rozszerzenie Unii Europejskiej w zakresie działalności
diakonijnej”. Uczestnikami były przede wszystkim osoby piastujące
kierownicze stanowiska w organizacjach lub ośrodkach diakonijnych z
Niemiec, Czech i Polski. Diakonia polska była reprezentowana przez 11
osób, wśród nich m.in. dyr. gen. Wandę Falk, inż. Adama Pastuchę,
wiceprezesa Konsystorza, ks. Roberta Sitarka, dyr. CeKiRON we
Wrocławiu, diecezjalnych koordynatorów diakonijnych i inne osoby
związane z działalnością diakonijną. Pozdrowienie ze strony polskiej
wygłosiła dyr. gen. Diakonii Kościoła Wanda Falk.

Spotkanie
miało przede wszystkim służyć pogłębieniu kontaktów pomiędzy Diakonią w
Czechach, w Niemczech i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
rozszerzenia Unii Europejskiej i skutków z tego wynikających dla
działalności diakonijnej.

D.L.