Wybierz język

Prawdziwe życie

„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”
1 J 5,12

Jakże
pięknie objawia się życie w budzącej się na wionę przyrodzie! A jakże
okrutne są objawy śmierci! Tylko w tym stopniu, w jakim żyje w nas
zmartwychwstały Chrystus, żyjemy i my, zaś w takim stopniu, w jakim
jesteśmy pogrążeni w samych sobie, tkwimy w okowach śmierci. Tylko w
Księciu Żywota posiadamy życie, nad którym śmierć utraciła władzę

Matka Ewa

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca