Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia i przyszłość Europy

W 1999 roku nastąpił dalszy rozwój działalności diakonijnej. Znaczącym
wydarzeniem jest opracowanie Statutu Diakonii i prawne usankcjonowanie
tego dokumentu. Te osiągnięcia legislacyjne zobowiązują nas do
podejmowania dalszych poszukiwań i nowych prac.

Będziemy w
szerszym niż dotąd stopniu sięgać do dorobku znawców problematyki
diakonijnej, dostosowując propozycje i rozwiązania do naszych warunków,
by mogły przynosić korzystne wyniki w polskiej rzeczywistości.
Przedstawiamy zatem omówienia dwóch artykułów. Pierwszy z nich to
głównie wybór myśli z opublikowanego wykładu ks. Jürgena Gohde. Drugie
dotyczy artykułu prof. Paolo Ricca. Mamy nadzieję, ze pozwolą one
Czytelnikom na wstępne zorientowanie się w dorobku obu współczesnych
myślicieli i zainspirują do dalszych poczynań. Osoby zainteresowane
oryginałami artykułów w języku niemieckim lub ich wersją w języku
polskim mogą zapoznać się z ich treścią w Biurze Diakonii Kościoła, ul.
Miodowa 21,00-246 Warszawa, tel. (0-22) 831-51-87

Redakcja