Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wśród swoich (komentarz)

Od ośmiu lat obserwuję, jak zmienia się świadomość osób
niepełnosprawnych, jak aktywizujące na rozwój życia poznawczego i
emocjonalnego wpływają bodźce, których dostarcza za każdym razem
kolejny turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Mikołajkach organizowany
przez Diakonię Kościoła. Zmieniają się postawy, ogólne zachowanie. Na
pierwszym tego typu turnusie wypoczynkowym wiele osób początkowo
wykazywało dystans, a nawet pewną dozę nieufności wobec siebie
nawzajem.

Wielu z uczestników tegorocznego turnusu to już
stali bywalcy wcześniejszych spotkań, inni znają się z comiesięcznych
spotkań dla niepełnosprawnych, które organizuje w parafii ewangelickiej
w Ustroniu Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria i Marta”. Inni, to
uważający się za „szczęśliwców z różnych miejscowości rozsianych po
całym kraju”, wśród nich i tacy, którzy żyjąc na co dzień w diasporze,
czują się wyobcowani w swoim środowisku i tęsknią do azylu „wśród
swoich”. Wielu uczestników podkreślało i w tym roku, że ziściły się ich
marzenia pielęgnowane od poprzednich pobytów, by znów znaleźć się w
gronie przyjaciół na wczasach terapeutycznych.

Siłę łączącej
tych ludzi więzi najwyraźniej odczuwa się podczas nabożeństw w kościele
św. Trójcy w Mikołajkach. Tuż przed ołtarzem wózek przy wózku, a
najbliżej nich wypełnione ławki tych, którzy – choć często z dużymi
trudnościami – zdolni są samodzielnie w nich siedzieć. Na twarzach
wielu obecnych widać skupienie, a najgłębszy wyraz łączności we
wspólnej wierze odbija się zwłaszcza po przystąpieniu do Stołu
Pańskiego i otrzymaniu Komunii. Zaspokojona wówczas zostaje ich wielka
potrzeba wsparcia wewnętrznego, poczucia bezpieczeństwa. Te momenty
dają im siłę, która ich wzmacnia, spokój; sprawiają, że inaczej patrzą
na własną niedolę, zwiększa się ich wiara, także w siebie.

Wanda Falk