Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Sprawozdanie z konferencji diakonijnej

W dniach 9-11.10.1998 odbyła się w Budapeszcie konferencja diakonijna.
W spotkaniu roboczym członków regionu południowo-wschodniego Europy
Europejskiej Konferencji Diakonów uczestniczyli członkowie z takich
krajów jak: Austria, Szwajcaria, Włochy, Czechy, Węgry. Obrady
prowadził nowy przewodniczący EDK ks. prof. Rolf Hulser z Austrii.
Organizatorem była Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na
Węgrzech.W trakcie trwania konferencji przedstawiciele
poszczególnych krajów złożyli relacje z prowadzonej pracy diakonijnej.
W Szwajcarii dostrzega się brak odpowiedniej ilości stacji
diakonijnych, ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. We
Włoszech kształcenie diakonów prowadzi się od dziewięciu lat. W
Czechach są budowane struktury diakonijne. Praca diakonijna prowadzona
jest bardzo dynamicznie. Uchwalony został statut diakonii. Ks. prof. R.
Hulser z Austrii mówiąc o pracy diakonijnej w Karyntii przedstawił
również wynik prac Komisji Diakonii Synodu Generalnego Kościoła
Ewangelickiego w Austrii. O perspektywach i głównych kierunkach
prowadzonej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP pracy diakonijnej
mówił ks. Piotr Wowry.

Uczestnicy konferencji wysłuchali
relacji kierownika diakonii Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na temat
działalności diakonijnej na Węgrzech. Na temat pracy socjalnej pośród
społeczeństwa węgierskiego mówił ks. Gabor Ivanyi.

Termin kolejnego spotkania, którego gospodarzem ma być Polska ustalono na październik 1999 roku.

P. W.