Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kościół rzecznikiem ludzi słabszych

Jako ci, których Bóg wybrał, uświęcił i pokochał, dawajcie przykład najgłębszego współczucia, życzliwości, pokory, łagodności i cierpliwości. (Kol 3,12)

 

Do zadań rzecznika należy występowanie w obronie tych, którzy sami nie są w stanie dochodzić należnych im praw. Wielu jest ludzi potrzebujących wsparcia. We wszystkich społecznościach są ludzie słabsi pod względem fizycznym, psychicznym i ekonomicznym. W dużym stopniu dotyczy to osób w starszym wieku. Na ogół mają one mniej sił, często ich ciało nie jest już tak sprawne jak dawniej, bardziej niż w poprzednich okresach swego życia łakną ciepła, życzliwości.

Pewna dziennikarka analizując sytuację tej grupy osób doszła do smutnych wniosków, a swoje stwierdzenia ujęła w tytule artykułu: „Polska starość jest chora, powłóczy nogami, kuśtyka wspierając się na kiju”.

Kościół Ewangelicko-Augsburski pragnie przyczyniać się do polepszenia warunków życia również tej grupy wiekowej. Jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy zobowiązani w imię Jego miłości do udzielania pomocy potrzebującym. By skutecznie realizować ten postulat we współczesnym świecie, potrzebne są pewne ramy organizacyjne. To „diakonia”, zespół etatowych pracowników i wolontariuszy ma przyczyniać się do tego, by ci, którzy w jakimś stopniu czują się na marginesie, na uboczu, żyli lepiej, pogodniej i odzyskiwali utracone poczucie godności. Tym problemom poświęcona była większość konferencji i seminariów, które zorganizowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat.

Nie wystarcza tradycyjny model udzielania pomocy ludziom w starszym wieku polegający głównie na zaspokajaniu potrzeb bytowych, zabezpieczaniu „dachu nad głową”, dostarczaniu jedzenia, udzielaniu świadczeń medycznych. Trzeba także rozwinąć opiekę duszpasterską. Wiele trzeba zmienić, by w większym stopniu zaspokajać potrzeby emocjonalne mieszkańców domów opieki, dawać im poczucie wzajemnej bliskości, okazywać szacunek, zrozumienie, a także serdeczną troskę o wzbogacanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Aby zrealizować te zadania potrzebna jest współpraca wielu instytucji.

Wszyscy jesteśmy przeświadczeni o potrzebie wprowadzania zmian organizacyjnych, a także przekształcania świadomości społecznej. Dowiedzieliśmy się o decyzji wprowadzenia przepisu prawnego nakazującego uzupełnienie w ciągu pięciu lat kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z otrzymaną informacją, ten, kto nie przejdzie odpowiedniego przeszkolenia będzie musiał odejść z zajmowanego stanowiska.

W ramach działalności diakonijnej naszego Kościoła, od roku trwają prace nad projektem edukacji kadry zatrudnionej w palcówkach socjalnych. Z pomocą merytoryczną i finansową przychodzą nam współwyznawcy z Dzieła Diakonii Ewangelickiego Kościoła Westfalii.

Mamy już wyraźnie naszkicowany plan szkolenia dla osób zajmujących się pielęgnacją ludzi starszych w domach opieki, stacjach socjalnych czy w domu. Przewidujemy, że zajęcia na kursie rozpoczną się 5 października br., a zakończą 11 marca 1999 r. Gdyby jednak ktoś zechciał już teraz spontanicznie zgłosić się na szkolenie, to prosimy o przesłanie podania z zaznaczeniem motywów swojej decyzji, pod adresem: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

 

(szczegółowy program oraz warunki rekrutacji na kurs: patrz „Zwiastun” nr 16, str. 23)